Gabriel Maciejewski – niech sobie gadają jak najdłużej