ks. Przemysław Ćwiek odniósł się do tego czy istnieją dowody na to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i Zmartwychwstał.