Wielka Orkiestra Świątecznej Przemocy

http://www.youtube.com/watch?v=MItMO7fr8uE