O. dr K. Bieliński rozmawia z prof. P. Jaroszyńskim