O kapłaństwie. Kim naprawdę są księża?

Środowiska wrogie Kościołowi posuwają się do coraz bardziej bezczelnych i brutalnych napaści na prawdziwą wiarę, kapłanów, kapłaństwo i nasze świątynie. Czy możemy na to pozwalać? Jak możemy temu się przeciwstawiać? Czym naprawdę jest kapłaństwo, a za kogo dziś uważani są duchowni?

Rozmawiają redaktorzy: Krystian Kratiuk, Marcin Austyn i Jacek Ożóg.