O Kiszczaku, Jaruzelskim i konfidentach w organizacjach katolickich

W debacie udział wzięli: Piotr Litka, autor książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską”, Wojciech Sawicki z Instytutu Pamięci Narodowej, który m.in. badał akta STASI, Piotr Jegliński, a także Piotr Wroński, były funkcjonariusz SB