29 lutego 2024

O największych błędach ideologii modernizmu

0

Modernizm to jedna z tych ideologii, które najsilniej przyczyniły się do kryzysu cywilizacji zachodniej.


To z niego wyrosły reżimy totalitarne, komunizm i nazizm, to z niego wyrósł neomarksizm i genderyzm. O manowcach ideologii modernistycznej mówi prof. Henryk Kiereś