O powszechnym dostępnie do broni, aborcji i eutanazji

0

Stanisław Michalkiewicz mówi o tym, dlaczego zasadne jest wprowadzenie powszechnego dostępu do broni w Polsce. Wypowiada się także na temat aborcji i eutanazji, które są dla niego dwoma stronami tego samego medalu.