O problemie z asymilacją imigrantów

Stanisław Janecki komentuje wyniki europejskich badań, z których wynika jasno, że w krajach przyjmujących dużą liczbę imigrantów: Szwecji i Wielkiej Brytanii, istnieje ogromny problem z ich asymilacją w społeczeństwie

Podobne