Historyk Profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz podawał m.in. fakty o finansowaniu niemieckiej machiny wojennej przez żydowski kapitał i funkcjonujące w Niemczech podczas II wojny światowej synagogi

http://www.youtube.com/watch?v=1bXanyDxKSk