Sebastian Pitoń i Jan Kubań

O sposobach zarządzania państwem (2)