O szacunku dla rodzącego się życia, o godności jego przekazywania i o odwadze potrzebnej, by życie ludzkie obronić

Konferencja w Kaliszu: prof. Bogdan Chazan