Rozmowy niedokończone – Wysłuchanie publiczne w Brukseli kontynuacja. O wolność i podmiotowość naszą. Gośćmi programu byli: Jacek Karnowski, Rafał Ziemkiewicz, program prowadził: o. Dariusz Drążek

Wysłuchanie publiczne w Brukseli kontynuacja…
część II (audycja radiowa):

część III (audycja radiowa):