„Przy okrągłym stole zawarto kontrakt, który nie przewidywał powstania w Polsce niepodległego państwa, demokracji i wolności.”