Oblicza polskich mediów

Joanna Lichocka, Dorota Kania, Rafał Ziemkiewicz

Ewa Stankiewicz, Paweł Zyzak, Anita Gargas

Jan Pospieszalski, fagmenty filmu „Media III RP”

Podobne