Obrady Komisji Kultury i Środków Przekazu 13/06/2013

Rozpatrzenie Sprawozdania KRRiT z działalności w 2012 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku – przedstawia przewodniczący KRRiT