Obrady Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu – 24.04.12

Rozpatrzenie Sprawozdania KRRiT z działalności w 2011 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku

Podobne