Ocena Rządu i Prezydenta po kilku miesiącach urzędowania

Prof. Jerzy Robert Nowak dokonal bilansu ostatniego półrocza w polskiej polityce w okresie rządów Prezydenta wywodzącego się z PiS-u oraz zdobycia bezwzględnej większości parlamentarnej i w wyniku tego rządu wyłonionych przez PiS po wyborach parlamentarnych.

Podobne