Od barbarzyństwa do cywilizacji chrześcijańskiej

Cesarz i papież są równymi sobie, a zarazem złączonymi więzami subtelnej zależności”.

Cesarz jest poddany papieżowi jako pierwszy obywatel cesarstwa, papież cesarzowi jako pierwszy kapłan cesarstwa. Są więc oni „dwoma reprezentantami nierozerwalnej całości cesarstwa złożonego z duszy, jaką jest Kościół i ciała, jakim jest państwo, przepojonej duchem Bożym, jaką jest idea civitas Dei, wyrażanej przez troistość.

Podobne