Marek Chodakiewicz

http://www.youtube.com/watch?v=XA9r0lnDj3w

Przewodnim tematem prelekcji jest transformacja komunizmu, który w różnych częściach świata i pod różnymi hasłami zmierza do zniszczenia tradycyjnych podstaw życia społecznego. Działalność komunistów w świecie zachodnim odwołuje się do ideologii tzw. gays („wesołków”), która wykorzystuje modne hasła ochrony środowiska, równości oraz obrony praw mniejszości i imigrantów.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *