Od komunizmu do postkomunizmu…

Marek Chodakiewicz

Przewodnim tematem prelekcji jest transformacja komunizmu, który w różnych częściach świata i pod różnymi hasłami zmierza do zniszczenia tradycyjnych podstaw życia społecznego. Działalność komunistów w świecie zachodnim odwołuje się do ideologii tzw. gays („wesołków”), która wykorzystuje modne hasła ochrony środowiska, równości oraz obrony praw mniejszości i imigrantów.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy