3 marca 2024

Odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego przesądzi o losach państwa i narodu polskiego

0

Stanisław Michalkiewicz o potrzebie zmiany ekonomicznego modelu państwa