1 marca 2024

ODKRYĆ PRAWDĘ

0

„Odkryć prawdę” – scen. i reż. Alina Czerniakowska, 2007 r., 45 min.
Dokument Aliny Czerniakowskiej z 2007 roku, który nigdy nie dostał – „zielonego światła“ – zgody na emisję w mediach publicznych. Film jest wyjaśnieniem tego, o co – premier Jarosław Kaczyński i cały obóz niepodległościowy – walczyli po „okrągłym stole”. O lustrację, odfałszowanie dziejów najnowszych.

Bój o prawdę. Czy nam potrzebna jest prawda?

W [39:23] minucie filmu Ryszard Kapuściński składa prośbę (czerwiec 1952 r.) o przyjęcie do PZPR: „Proszę o przyjęcie mnie w poczet kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (…) Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii…” Opiniuje i rekomenduje towarzysz Bronisław Geremek: „W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym Towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny” (…) „Rekomenduję towarzysza Kapuścińskiego w przekonaniu, że przybędzie naszej partii godny jej człowiek.”

Film obrachunkowy, dokument – wykład przedstawiający konieczność przeprowadzenia lustracji, jako najpilniejszego zadania na teraz.