Uroczystość wspomnieniowa w dzień urodzin śp. Bogusława Wolniewicza. Mówili: Prof. dr hab. J. Jadacki, dr hab. J. Zubelewicz, dr J.Stanisławek, dr hab. Z. Musiał, dr hab. P. Okołowski, prof. dr hab. M. Omyła