OHP skutecznie przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu młodzieży

Reportaż ukazuje funkcjonowanie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, które wyposażając w wiedzę i umiejętności, kształci w takich zawodach jak: kowal, kucharz, ogrodnik, cukiernik.

Podobne