Ojcowie chrzestni III RP

Próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego w czasach III RP nie pociągnięto do odpowiedzialności za zbrodnie komunistycznej Polski generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka?


Dlaczego politycy różnych opcji oddawali im zawsze szacunek i zawsze chwalili ich honor?