Kolejny wielki sukces Polski Ludowej – tymi słowami można okreslić występ polskich sportowców na olimpiadzie w Londynie. Mocna 30 pozycja pokazuje jasno i wyraźnie, że jesteśmy potęgą światowego sportu.

Daleko za nami jest 243-milionowe państwo azjatyckie Indonezja a nawet ponad miliardowe Indie. Ale każde dziecko wie, że źródłem polskich sukcesów jest członkostwo w Unii Europejskiej i rządy Niegasnącego Słońca Peru. Indie i Indonezja tego nie mają i nie odnoszą sukcesów. Stare hasło „Jak nie Unia to Białoruś!” zastąpiło nowe „Jak nie Unia to Indie i Indonezja!” By żyło się lepiej!