Liczy się prawda: postawa mniejszości narodowych II RP wobec agresji sowieckiej!