Dr Leszek Sykulski i Piotr Zychowicz.

Horror dla Ameryki. Oś Pekin-Moskwa – prof. Bogdan Góralczyk i Piotr Zychowicz