Ośla ławka dla minister i premiera

Pikieta Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Protestujący domagali się m.in. zwiększenia nakładów na oświatę, zaprzestania likwidacji szkół, objęcia przedszkoli subwencją oświatową, objęcia Kartą Nauczyciela wszystkich nauczycieli

Podobne