Ostatni pucz w imperium

O kulisach puczu Giennadija Janajewa, jaki miał miejsce w sierpniu 1991 roku. Miał on uratować Związek Sowiecki przed skutkami polityki Michaiła Gorbaczowa, a w rzeczywistości przyspieszył jego rozpad.


Co stało się z tymi, którzy zorganizowali ten pucz? To historia, która może się powtórzyć w dzisiejszej Rosji.