Grzegorz Braun.

Całość

Grzegorz Braun. Czy jest RUSKIM AGENTEM?