Pamięć, świadectwo, przyszłość

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, słowa te na trwałe zapisały się w świadomości wielu Polaków. List Biskupów polskich do Biskupów niemieckich – zainicjowany przez JE Ks. Bpa Bolesława Kominka – stał się niezwykłym świadectwem postawy chrześcijańskiej.

Reportaż „Pamięć, świadectwo, przyszłość” jest relacją z konferencji upamiętniającej 50-lecie wystosowania listu pojednania, pokazuje także kierunek, w którym powinien podążać chrześcijanin w obliczu doświadczanej niesprawiedliwości.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy