Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
alleluja!

Alleluja,
alleluja,
alleluja,
zmartwychwstał Pan!

O śmierci,
gdzie jesteś śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

Zmartwychwstał Pan, . . .

Radujmy się,
radujmy się bracia,
jeśli dzisiaj się miłujemy,
to dlatego, ze On zmartwychwstał.

Zmartwychwstał Pan, . . .

Dzięki,
dzięki niech będą Ojcu,
który nas prowadzi do swego
Królestwa,
gdzie się miłością żyje!

Zmartwychwstał Pan, . . .

Jeśli z Nim umieramy,
z Nim także żyjemy,
z Nim razem śpiewamy,
alleluja!

Alleluja,
alleluja,
alleluja,
zmartwychwstał Pan!
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
alleluja!

Podobne