Panie Michalkiewicz, co powinien teraz zrobić rząd z tymi ludźmi?

Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania o działania Komitetu Obrony Demokracji oraz agentury „starych Kiejkutów”

Podobne