Państwo czy naród?

Gośćmi prof. Jana Żaryna byli dr Łukasz Michalski i Rafał Ziemkiewicz

Kościół-naród-państwo to cykl poświęcony ważnym, choć niekiedy mniej znanym, wydarzeniom i postaciom z najnowszych dziejów Polski. Osią narracji jest historia Kościoła Katolickiego, który odegrał ważną rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu polskiej tożsamości oraz postaw wobec totalitarnych reżimów.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy