Prof. Thomas Sowell w dyskusji z urzędniczką opieki socjalnej na temat szkodliwości państwa opiekuńczego.