Marcin Wikło i Marek Pyza w radiu WNET

Pawlak człowiekiem Moskwy?