Pieniądz dla wszystkich, czy wszystko dla pieniędzy?

0

Czy jest jakaś alternatywa? Czy ten system można obejść, zbojkotować, zreformować, a może nawet z niego wyjść bez konsekwencji?


Piotr Jankowski z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych