Wystąpienia, pytania i debata.

Wolność i niepodległość Polski – Witold Gadowski.

Przyszłość prawicy w Polsce: analiza, cele, dyskusja – Tomasz Sommer

Cywilizacja żydowska w polskiej gospodarce – Bogdan Ludkowski

Niepodległość Polski – Janusz Korwin-Mikke

Czy Rzeczpospolita Polska jest niepodległa?

Debata

Pytania

Ustawa 447, polityka zagraniczna, przyszłość prawicy w Polsce