Piosenki Polski Walczącej – Jan Pietrzak

Spotkanie na pl Zamkowym 29 sierpnia 2013 pod hasłem MOBILIZACJA w celu wspólnego śpiewania piosenek żołnierskich, partyzanckich, powstańczych w 74 rocznicę mobilizacji II Rzeczpospolitej w przededniu II wojny światowej

Podobne