Piotr Skwieciński o zmianie podejścia do kwestii emigrantów

Zachodnia Europa zanotowała niebagatelną woltę myślową w sprawie kryzysu emigracyjnego. Początkowo szeroko rozłożone ramiona zamieniły się w plany uszczelnienia granic i zatrzymania niechcianych przybyszów w Turcji. Tym samym karykaturalna poprawność polityczna ustąpiła miejsca zdrowemu rozsądkowi, którego orędownikiem od początku była nasza część kontynentu.