Podstawą terroru jest instynkt samozachowawczy człowieka

Od zarania dziejów najbardziej skuteczną metodą wpływania na zachowanie człowieka było jego zastraszenie. Przez lata człowiek wykształcił skuteczne metody nacisku zarówno psychiczne, jak i fizyczne.


Terror ma różne formy i oblicza, ale zawsze charakteryzuje go stosowanie przemocy w celu zastraszenia człowieka i uzyskania korzyści. Stanisław Michalkiewicz opowiada, czym jest terror, co go charakteryzuje i jakie są jego początki.