Poncjusz Piłat zapytał Chrystusa „Cóż to jest prawda?”, dając w ten sposób przykład tego, że nawet wykształcony i światły jak na tamte czasy człowiek nie rozumiał kategorii, które dziś znane są przeciętnemu – wychowanemu w kulturze chrześcijańskiej – człowiekowi.


To właśnie wiara w podstawowe wartości, jakimi są prawda i dobro, wyróżnia świat stworzony przez cywilizację chrześcijańską.
Dr Stanisław Krajski