WC wyjaśnia co miało miejsce na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku

Wersja skrócona

Wersja rozszerzona

Wersja obrazkowa

i jeszcze komentarz