Młodzieńcza poezja Karola Wojtyły

http://www.youtube.com/watch?v=pda4uIjIaUg