Braun, Rola, Kaleta, Warzecha, Sommer i inni! Komisja w Sejmie RP!