Polski Punkt Widzenia – ks. dr Waldemar Cisło, Przemysław Czarnek