Dr Jan Przybył, Tomasz Kostyła, Marcin Janowski – jak pokonać problem „polskiej niemocy” w organizacji zdrowego społeczeństwa?