Z dr Barbarą Fedyszak-Radziejowską rozmawia Joanna Lichocka