Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha